Selecteer een pagina

GROEN HOLTENBROEK

TEKEN DE PETITIE TEGEN VERKEERSOVERLAST DOOR WONINGBOUW IN DE ZWARTE WATERZONE 

Wij

De bewoners van Holtenbroek willen niet dat er meer verkeersbewegingen komen door bouw van huizen 

constateren 

Dat de gemeente Zwolle niet naar de veiligheid, milieu en woongenot kijkt. Het is al erg druk in de wijk. Met 1500 verkeersbewegingen erbij word dit teveel. 

en verzoeken 

Te stoppen met de plannen woningen te bouwen in de uiterwaarden. Waardoor er geen 1500 verkeersbewegingen meer komen en daardoor de veiligheid en milieu beter worden.

TEKEN DE PETITIE

 

Samen opkomen en plannen maken voor ons groen!

 

Groene Holtenbroekers en onze overburen in Stadshagen verenigen zich in Wijkplatform Groen Holtenbroek, een snel groeiende beweging.

 

Wijkplatform Groen Holtenbroek

 

De gemeente Zwolle heeft samen met een projectontwikkelaar woningbouwplannen voor aan en in het Zwarte Water ter hoogte van Holtenbroek ontwikkeld. Wijkbewoners die van groen houden voelen zich niet voldoende betrokken bij het ontstaan en de uitwerking van deze plannen. Daarom is door een aantal bewoners ‘Wijkplatform Groen Holtenbroek’ opgericht. Een platform om met z’n allen kennis te nemen van wat de projectontwikkelaars en de gemeente willen. En om als belanghebbenden samen op te trekken en het participatietraject te starten dat ons door de gemeente is beloofd. Zodat we kunnen laten zien en horen wat wij van deze plannen vinden.

 

 

Waar zijn wij tegen?

 

Wij zijn tegen grijze woningbouw en hoogbouw: maar liefst 300 woningen, waaronder woontorens van 11 – 15 verdiepingen, wil de projectontwikkelaar bouwen langs de dijk waar zoveel mensen wonen, lopen, varen, een frisse neus en hun hart (op)halen. Langs en zelfs in het Zwarte Water waar de natuur juist alle ruimte zou moeten krijgen. We zijn daarom uitermate kritisch op de plannen van de Bemog (okt. 2018). Wijkbewoners zijn toentertijd niet vooraf betrokken bij het maken van plannen voor de Zwarte Waterzone. We zien onze beperkte inspraak te weinig terug in de gebiedsvisie zoals deze eind 2018 is opgesteld en al in januari van 2019 werd goedgekeurd door de gemeente Zwolle. De gebiedsvisie is er met stoom en kokend water in twee maand tijd gekomen. Het beetje inspraak van specifiek Holtenbroekers is in dit korte tijdbestek volledig verdampt. Daarbij vinden we deze gebiedsvisie nu al ‘over datum’ omdat hij niet meer past in de toekomst van de inmiddels zo enorm de veranderde wereld, waarin mensen meer naar buiten gaan in hun eigen woonomgeving om te ontspannen.

 

 

Waar zijn wij voor?

 

Wij zijn vóór een groene omgeving voor alles en iedereen die leeft in Holtenbroek en Stadshagen. Mens, dier, boom en plant. We willen de (bio)diversiteit die er al is behouden en zelfs uitbreiden. De cultuur-historische waarde van het Zwarte Water, die zo mooi onze stad binnenstroomt, eren en behouden. Wij zijn vóór het betrekken van bewoners bij het maken van plannen voordat commerciële belangen van projectontwikkelaars gaan tellen. Wij willen zoveel mogelijk bewoners van Holtenbroek en een deel van Stadshagen en Aa-landen betrekken. Wij streven er dan ook naar om zo inclusief mogelijk te zijn en te communiceren.

 

De Groene Vinger

 

De Groene Vinger is het initiatief van Groen Holtenbroek om samen met wijkbewoners van Holtenbroek en Stadshagen, natuurorganisaties en andere belanghebbenden de oevers van het Zwarte Water zo groen mogelijk te laten blijven en worden. Van de monding van de Vecht bij het Natura 2000-gebied, het Westerveldse Bos, tot in de binnenstad van Zwolle. We willen dat het initiatief breed gedragen wordt en dat iedereen mee kan doen. Samen groene initiatieven ontwikkelen, ondersteunen en uitvoeren!

 

Breed gedragen wens

 

Bewoners van Holtenbroek en Stadshagen, die willen dat het gebied groen blijft en de oever van ons Zwarte Water zo groen mogelijk wordt, hebben zich sinds de oprichting van Groen Holtenbroek in groten getale aangesloten. Het blijkt een breed gedragen wens. Via ons mailadres groenholtenbroek@gmail.com en door de Facebookpagina Groen Holtenbroek te volgen hebben we inmiddels zo’n 300 medestanders. Met nieuwsbrieven en Facebookberichten houden wij hen op de hoogte van de plannen van de gemeente en de projectontwikkelaars en hoe wij, liefhebbers van groen, samen opkomen voor de groene en cultuur-historische waarden van het Zwarte Water.

 

Groen = inclusief

 

In Holtenbroek wonen relatief veel mensen met een lagere sociaal-economische status. Zij hebben vaak minder middelen en tijd om zich te verdiepen. De drempel is voor hen hoger om de schaarse communicatie die er is over de Zwartewaterzone te begrijpen. Ook hebben zij minder middelen en kennis om de weg te vinden in het bureaucratische systeem van participatie, bezwaren en procedures. Voor veel mensen is het ook niet haalbaar om deel te nemen aan een eventuele digitale presentatie van de plannen van BEMOG. Daarom zijn wij er voorstander van om presentaties uit te stellen totdat bijeenkomsten weer live mogelijk zijn. Wij streven naar een inclusief platform en vinden dat mensen die op achterstand staan evenveel inspraak moeten kunnen hebben als mensen met een hogere sociaal-economische status.